Bli Baker

 

Yrket og Arbeidsoppgaver

Brødets opprinnelse er ukjent, men så lenge mennesket har klart å uttrykke seg gjennom tegn og skrift har det vert kjent. I det gamle Babylon ble det for 5000 år siden fremstilt brød. I Norge kjenner man bestemmelser i forbindelse med baking først fra Magnus Lagabøters bylov fra Bergen, mens baking som håndverk for menn hører man først om i det 14. århundre. Som Baker skal du kunne lage gjerdeig til brød, boller, loff, rundstykker og Wienerbrød manuelt og med bruk av maskiner. Vurdere råvarepriser, kvalitet på råvarer og ferdige produkter samt beregne næringsinnhold i produktene. Vise i praksis at du kan utnytte råvarene på en økonomisk forsvarlig måte. Betjene, vedlikeholde og reingjøre moderne produksjonsutstyr. I de fleste bakerier og konditorier i dag produseres vanligvis brød og konditorivarer. I større virksomheter er arbeidet med basert på teknologi.

Utdanningen

Som Baker bør du ha interesse og lyst til å arbeidemed matvarer, være nøyaktig og ha et rimelig godt håndlag.Det normale opplæringsløpet er to års opplæring i videregående skole. Første året må du ta grunnkurs Hotell- og Næringsmiddelfag som finnes på de fleste videregående skoler i landet. Andre året må du ta videregående kurs 1, baker- og konditorfag som er tilgjengelig i de fleste fylkene. Etter skolegang er det to års læretid i bedrift . I læretiden mottar du lønn fra bedriften. Lønnen utgjør 40 % første året og 60 % andre året av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere. Læretiden i bedrift avsluttes med en praktisk svenneprøve.

Videre muligheter i faget

To år etter bestått svenneprøve kan du gå opp til mesterprøve i bakerfaget. Mesterbrevopplæringen består av kurs med avsluttende eksamen i fagene ledelse, økonomi, markedsføring og yrkesteori.

Det finnes i høyskoler i Norge som videreutdanner bakere til Næringsmiddelteknologer. Dersom man ønsker spesialisering innen bestemte produktområder finnes det kurstilbud både i Norge og i resten av Europa. Det arrangeres Konkurranser for bakere nasjonalt og internasjonalt. Det er i Dag gode muligheter for å få jobb som baker. Ønsker du mer informasjon om bakerfaget se web siden.