Fagoperatør i Industriell Matproduksjon

 

Yrket og arbeidsoppgaver

Velg en utdannelse som gir deg et spennende yrke. Næringsmiddelindustrien er med sine ca 50.000 ansatte landets nest største industri, og har mange interessante og varierte arbeidsplasser. Avansert datateknologi har i dag erstattet mesteparten av det tunge manuelle arbeidet i industrien. Fordi produksjonsutstyret blir bedre stilles det større krav til kompetanse, og behovet for unge med fagkunnskap øker.

Næringsmiddelindustrien produserer bl.a. sjokolade, øl og mineralvann, mel og andre kornprodukter, chips og potetgull, iskrem, kjeks , vin og Brennevin, salater, tobakk, melk og melkeprodukter, hermetikk, margarin og øvrige næringsmidler.

Som fagoperatør vil du jobbe med alt fra styring av produksjonsprosessen, bl.a. ved hjelp av datamaskiner, til utvikling og kontroll av produkter. Fagoperatøren skal også være kvalifisert til å delta i oppfølging og utvikling av hygiene og renholdsplaner, vedlikeholdsplaner, opplæringsplaner, kvalitetssystemer og fagrettede prosjekter. 

Velger du å bli fagoperatør i næringsmiddelindustrien, velger du en bransje som er opptatt av miljø og mattrygghet, en bransje med store utfordringer og mange muligheter. Utdanningen gir deg også mulighet til å arbeide i utlandet.

 

Utdanningen

Det normale opplæringsløpet er to års opplæring i videregående skole og to års læretid i bedrift. I læretiden mottar du som lærling lønn fra bedriften. Lønnen utgjør 40% første året og 60% andre året av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere. Læretiden i bedrift avsluttes med en praktisk fagprøve.

 

Videre muligheter i faget

Utdanningen - også et springbrett til nye utfordringer! Det er gode muligheter til å få arbeid i næringsmiddelindustrien over hele landet. det finnes karrieremuligheter både gjennom utvikling i jobben og gjennom deltagelse på diverse kurs og opplæringstiltak . Etter fullført fagbrev er mulighetene for videre utdanning gode F.eks. teknisk fagskole innen næringsmiddelfag . Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges Landbrukshøgskole tilbyr utdanning på høgskole-/ Universitetsnivå i Næringsmiddelfag. Annen aktuell utdanning kan være innen økonomiske og administrative fag. Dersom du velger høyere utdanning må du først ta studiekompetanse.

Ønsker du å vite mer om faget, se våre websider: www.nbl.no