Bli Kjøttskjærer

 

Yrket og arbeidsoppgaver

Kjøttskjæreren skjærer ned kjøttet til stykningsdeler,

biffer, filseter og beinfritt produksjonskjøtt.

De forskjellige delene blir viderebehandlet for ulike formål. Biffer og fileter blir vakuumpakket og merket for modning.

Produksjonskjøttet blir standardisert med hensyn til fett-, vann og protein innhold.

Kjøttskjæreren lærer å stykke og skjære, standardisere kjøttsorteringene , pakke og merke produktene.

Klassifisering og driftskontroll er også viktige områder.

Selv om kjøttskjæreren bruker mange tekniske hjelpemidler, er det viktig med opplæring i riktig skjæreteknikk. 

Utdanningen

Det normale opplæringsløpet er to års opplæring i videregående skole. Første året må du ta grunnkurs Hotell- og Næringsmiddelfag som finnes på de fleste videregående skoler i landet. Andre året må du ta videregående kurs 1, kjøttfag som er tilgjengelig i de fleste fylkene. Etter skolegang er det to års læretid i bedrift . I læretiden mottar du lønn fra bedriften. Lønnen utgjør 40 % første året og 60 % andre året av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere. Læretiden i bedrift avsluttes med en praktisk svenneprøve.

Videre muligheter

Kjøttskjærerfaget er knyttet til mesterbrevordningen. Opplæringen består av kurs med avsluttende eksamen i fagene ledelse, økonomi, markedsføring og yrkesteori. Det kreves to års praksis før du kan løse mesterbrevet. Aktuelle skoler for videreutdanning er Tekniske Fagskoler med avdeling for Næringsmiddel fag og Høyskolen i Sør- Trøndelag med 3 år utdanning for Næringsmiddelteknologer.

Næringsmiddelteknologer kan søke opptak i fjerde årskull ved Norges landbrukhøyskole på Ås, ved næringsmiddellinjen. Varehandelens høyskole er en aktuell utdanningssvei. det finnes også skoler for videreutdanning i utlandet. Det arrangeres årlig konkurranser innen kjøttfag både nasjonalt og internasjonalt; bla. Norgesmesterskap i finstykking for lærlinger og svenner.

Det er svært gode muligheter for læreplasser og arbeidsplasser i kjøttbransjen rundt om i hele landet. Ønsker du å vite mer om kjøttskjærerfaget se vår webside.