Bli Konditor

 

Norges beste unge konditor er kåret

Norges beste unge konditor 2010 Inger Marie Braastad

 

Yrket og Arbeidsoppgaver

Konditorfaget er blitt "den søte kunst".

Ordet konditor stammer fra det latinske verbet "condire" som betyr å krydre, sylte, elte sammen.

Betegnelsen konditor kan ikke føres lenger tilbake en til det 16. århundre, men " den søte kunst" er naturligvis mye eldre.

Allerede i Bibelen hører vi om posteier av rosiner og fiken.

Som konditor skal du kunne lage alle typer kaker og søte bakervarer.

Vurdere råvarepriser, kvalitet på råvarer og beregne næringsinnholdet i de ferdige produktene.

Vise i praksis at du kan utnytte råvarene på en økonomisk forsvarlig måte.

Betjene, vedlikeholde og reingjøre moderne produksjonsutstyr. Lage Utstilling av ferdige varer.

 

Utdanningen

Som Konditor bør du ha interesse og lyst til å arbeide med matvarer, være nøyaktig og ha et rimelig godt håndlag og ha sans for form og farge.

Det normale opplæringsløpet er to års opplæring i videregående skole. Første året må du ta grunnkurs Hotell- og Næringsmiddelfag som finnes på de fleste videregående skoler i landet. Andre året må du ta videregående kurs 1, baker- og konditorfag som er tilgjengelig i de fleste fylkene. Etter skolegang er det to års læretid i bedrift . I læretiden mottar du lønn fra bedriften. Lønnen utgjør 40 % første året og 60 % andre året av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere. Læretiden i bedrift avsluttes med en praktisk svenneprøve.

 

Videre muligheter i faget

To år etter bestått svenneprøve kan du gå opp til mesterprøve i konditorfaget. Mesterbrevopplæringen består av kurs med avsluttende eksamen i fagene ledelse, økonomi, markedsføring og yrkesteori.

Det finnes høyskoler i Norge som videreutdanner konditorer til Næringsmiddelteknologer. Dersom man ønsker spesialisering innen bestemte produktområder finnes det kurstilbud både i Norge og i resten av Europa.

Det arrangeres Konkurranser for konditorer nasjonalt og internasjonalt. Det er i dag gode muligheter for å få jobb som konditor. Ønsker du mer informasjon om konditorfaget se web siden.