Bli slakter

 

Yrket og arbeidsoppgaver

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker og danner grunnlaget for all videre kjøttvareproduksjon. slakteren er den første som kommer  i kontakt med slaktet, og faglig dyktighet og vurderingsevne er av største betydning for å sikre gode råvarer. Yrket omfatter behandling av slaktedyrene fra bondens fjøs til ferdig slakteskrott. Som slakter får du trening i bruk av verktøy og tekniske hjelpemidler , dyrebehandling . lære om anatomi, slaktets kvalitet og faglig håndferdighet. Du vil også få opplæring i hygiene, slakteforskrifter og kjøttkontroll. Slakteriene er i dag moderne industri bedrifter som er underlagt strenge etiske og hygieniske krav.

Utdanningen

Det normale opplæringsløpet er to års opplæring i videregående skole. Første året må du ta grunnkurs Hotell- og Næringsmiddelfag som finnes på de fleste videregående skoler i landet. Andre året må du ta videregående kurs 1, kjøttfag som er tilgjengelig i de fleste fylkene. Etter skolegang er det to års læretid i bedrift . I læretiden mottar du lønn fra bedriften. Lønnen utgjør 40 % første året og 60 % andre året av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere. Læretiden i bedrift avsluttes med en praktisk svenneprøve.

Videre muligheter

Slakterfaget er knyttet til mesterbrevordningen. Opplæringen består av kurs med avsluttende eksamen i fagene ledelse, økonomi, markedsføring og yrkesteori. Det kreves to års praksis før du kan løse mesterbrevet. Aktuelle skoler for videreutdanning er Tekniske Fagskoler med avdeling for Næringsmiddel fag og Høyskolen i Sør- Trøndelag med 3 år utdanning for Næringsmiddelteknologer.

Næringsmiddelteknologer kan søke opptak i fjerde årskull ved Norges landbrukhøyskole på Ås, ved næringsmiddellinjen. Varehandelens høyskole er en aktuell utdanningssvei. det finnes også skoler for videreutdanning i utlandet. Det arrangeres årlig konkurranser innen kjøttfag både nasjonalt og internasjonalt; bla. Norgesmesterskap i finstykking for lærlinger og svenner.

Det er svært gode muligheter for læreplasser og arbeidsplasser i kjøttbransjen rundt om i hele landet. Ønsker du å vite mer om slakterfaget se vår webside.