VG 1 Restaurant og matfag og VG 2 kurs finnes ved følgende videregående skoler i

Møre og Romsdal:

VG 1   RESTAURANT OG MATFAG

Skoler

Telefon

Telefaks

 

VG1 Restaurant- og Matfag

 

Fræna Videregående skole

71 26 64 00

71 26 64 01 

Kristiansund Videregående skole

71  57 05 00

71 57 05 10

Rauma Videregående skole

71 22 27 20

71 22 27 21

Ørsta Videregående skole

70 04 74 00

70 04 74 99

Herøy Videregående skole

70 08 80 82

70 08 93 10

Stranda Videregående skole

70 26 86 80

70 26 86 81

Borgund Videregående Skole

70 17 00 00

70 17 00 01

 

 

 

 

VG2 Kokk- og servitørfag

 

Rauma Videregående skole

71 22 27 20

71 22 27 21

Borgund Videregående Skole

70 17 00 00

70 17 00 01

Kristiansund Videregående skole

71 57 05 00

71 57 05 10

Ørsta Videregående skole

70 04 74 00

70 04 74 99

Herøy Videregående skole

70 08 80 82

70 08 93 10

 

 

 

 

VG2 Matfag

 

Herøy Videregående skole

70 08 80 82

70 08 93 10

Stranda Videregående skole

70 26 86 80

70 26 86 81

Borgund Videregående Skole

70 17 00 00

70 17 00 01

Rauma Videregående skole

71 22 27 20

71 22 27 21