Velkommen til Opplæringskontoret for Hotell, Restaurant- og Matfag i Møre og Romsdal

SØKER LÆREPLASS? SE HER!

 Er du søker til læreplass?

Ga til linken ”medlemsbedrifter” nederst på denne siden.

Her får du oversikt over lærebedrifter innen de forskjellige fag.

I Møre og Romsdal er praksisen at elever søker læreplass direkte til bedriftene.

Fylkesgrenser er ingen hindring. Elever kan søke læreplass hvor de vil.

En oversikt over andre opplæringskontor finner du her: www.matfag.com

Har du problemer med å få læreplass? Ta kontakt med opplæringskontoret.

 

 

Opplæringskontoret i Hotell, Restaurant- og Matfag ble etablert i 1992.

Kontoret har 70. medlemsbedrifter,  hvorav 35. har lærlinger pr. dato.

Medlemsbedriftene kan gi opplæring i 11 fag innen Hotell, Restaurant- og Matfag.

Ved kontoret er det tilsluttet 70 lærlinger.

Kontoret er organisert og drives i henhold til opplæringslova og egne vedtekter.

 

 

Styret og Administrasjon

Opplæringskontorets styre består av fem medlemmer og to varanmedlemmer. I tillegg har representanter fra yrkesopplæringsnemnda sekretariat møte- og talerett.

Kontoret ledes av en daglig leder.

 

Daglig Leder

Geir A. Stenseth

Telefon

70 10 14 27

Telefax

70 10 14 01

Mobiltlf

900 13 952

E-mail adr:

post@matfag.org

 

 

            Opplæringskontorets oppgaver:

·         Formidling av elever til lærebedrift

·         Inngår kontrakt med lærlinger       

·         Tilrettelegger fag-/ svenneprøver og melder lærlingene opp til prøve

·         Driver rekrutteringsarbeid

·         Tar opplæringsansvar

·         Ivaretar fagenes interesser

·         Ivaretar Bedriftenes interesser

·         Følger opp lærlingene ved bedriftsbesøk

·         gir tilleggskompetanse i form av kurs

·         Omplassere lærlinger ved behov

·         Assistere bedrift og lærling ved eventuelle problemer

·         Arbeide for best mulig kontakt med utdanningsavdelingen i fylket.

·         Samarbeide med fagenes bransjeforeninger

·         Informere media, presse og lokalsamfunnet om de utdannelses muligheter som er for Hotell, Restaurant- og Matfagene.

 

           Opplæringskontoret har godkjenning i følgende fag:

 

·        Kokkfag

·        Institusjonskokkfag

·        Servitørfag

·         Resepsjonsfag

·        Bakerfa

·        Konditorfa       

·        Pølsemakerfaget          

·        Butikkslakterfaget

·         Kjøttskjærerfaget

·        Slakterfaget

 Industriell matproduksjon

 

 

Opplæringskontoret er en frivillig sammenslutning av bedrifter som har tatt på seg opplæringsansvaret for lærlinger innen Hotell, Restaurant- og Matfagene.

Opplæringskontoret skal være en resurs for medlemsbedriftene i forbindelse med rekruttering, kunnskap om læreplaner, skoletilbud m.m.

Opplæringskontoret skal også medvirke til å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen hotell- og næringsmiddelfagene.

Ved å samarbeide kan både mindre og større bedrifter trekke kompetanse fra hverandre.

 

 

 

LÆRLINGTILSKUDD

 

Tilskuddene består av et basistilskudd  I. kr. 54 612,- pr. rettslærling per år..

Det betales basistilskudd II  på kr. 31 219,-  for IKKE rettslærlinger per år.

Lærlinger med fagbrev eller studiekompetanse eller er over 21. år utløser Basistilskudd II.

Opplæringskontoret som kontraktspartner mottar tilskuddet fra fylkeskommunen.

Opplæringskontoret utbetaler  disse videre til lærebedriftene etter en fordelingsnøkkel som vedtas på årsmøtet.

Lærlingtilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis hvert halvår etter telling  01.01 og 01.07, og blir utbetalt til bedriftene ca. mars og september.

 

 

 

 

 

 

ANDRE OPPLÆRINGSKONTOR: WWW.MATFAG.COM